Όροι εγγύησης και παράπονα

Όλα τα προϊόντα στο κατάστημα υπόκεινται στους όρους εγγύησης του αντίστοιχου κατασκευαστή. 
Η παρεχόμενη εμπορική εγγύηση ισχύει μόνο σε περίπτωση σωστής λειτουργίας των προϊόντων, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση.

Κάθε χρήστης που έχει αγοράσει ένα προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το προϊόν.
Το παράπονο πρέπει να υποβληθεί γραπτώς ή προφορικά στις αναφερόμενες διευθύνσεις των εμπορικών μας ιστότοπων.
Το παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο / απόδειξη που να επιβεβαιώνει την πληρωμή και ένα έγγραφο παράδοσης. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ικανοποιήσουμε αξιώσεις που δεν περιέχουν κανένα από αυτά τα έγγραφα.
Σε περίπτωση που το παράπονο είναι δικαιολογημένο, θα το ικανοποιήσουμε εντός 1 (ενός) μήνα από την υποβολή του.
Αμέσως μετά την παραλαβή της αποστολής, αλλά όχι αργότερα από 24 ώρες, ο παραλήπτης θα πρέπει να ελέγξει εάν είναι πλήρης και αν τα παραδοθέντα αντικείμενα έχουν κάποια μειονεκτήματα.
Σε περίπτωση αναφερόμενων ελαττωμάτων κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο παραλήπτης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον συνεργάτη μας.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, εγκατάσταση, λειτουργία των αγαθών και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ικανοποιήσουμε αξιώσεις λόγω ασυμφωνιών που προκύπτουν από τους παραπάνω λόγους. Η χρήση, η επεξεργασία και η επεξεργασία αγαθών που υπόκεινται σε αυτήν την προσφορά από τον Πελάτη / Χρήστη, πραγματοποιείται με δική του ευθύνη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση των παραδοθέντων αγαθών με τους σκοπούς για τους οποίους ο Χρήστης σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, ούτε για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας, της επεξεργασίας ή της χρήσης των αγαθών υπό ευρεία έννοια. Ο καταναλωτής αναλαμβάνει να ελέγξει τη συμμόρφωση των προϊόντων με την προβλεπόμενη χρήση. 

ΚΑΛΑΘΙ

loader
0
    0
    ΚΑΛΑΘΙ
    ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΣτο κατάστημα
    Call Now Button